BLACKBOX - WITTE KASSA

Sedert 1 januari 2015 moet elke onderneming met een uitbating waarvan de omzet uit de consumptie van maaltijden minstens 25.000 euro (exclusief btw) bedraagt, is verplicht btw-kastickets uit te reiken door middel van een kassa met Blackbox of FDM. Enkel omzet onderworpen aan 12% BTW telt mee (dranken en de meeneemgerechten worden buiten beschouwing gelaten).

Voor meer detail omtrent de wetgeving ivm de witte kassa en wetgeving, sturen wij u graag door naar FOD Financien

UPDATE NIEUWS BLACKBOX

Blackbox

Gefaseerde invoering vanaf 01/01/2015

De horecasector staat voor één van de grootste uitdagingen uit zijn bestaan.

De verplichting om een geregistreerde kassa met blackbox te gebruiken, zal de manier van werken in de sector ingrijpend en definitief veranderen.

Samen met u adviseren en controleren wij de compatibiliteit van uw huidig kassa-model met de nieuwe wetgeving.

Neem gerust met ons contact op.

Mantelverklaringen

SHARP

PDF – Mantelverklaring

GREATPOS

PDF – Mantelverklaring

VECTRON

PDF – Mantelverklaring